• Finanstilsynet

Redegørelser fra Finanstilsynet om Saxo Privatbank

Finanstilsynet kommer jævnligt på inspektion i danske penge- og realkreditinstitutter og udarbejder efterfølgende en redegørelse, som beskriver Finanstilsynets vurdering af instituttet. Med virkning fra den 1. april 2010 skal disse vurderinger offentliggøres på instituttets hjemmeside.

Nedenfor finder du Finanstilsynets rapporter om Saxo Privatbank
samt Saxo Privatbanks eventuelle kommentarer hertil.