• Samarbejdspartnere

Saxo Privatbank har indgået aftaler med en række førende finansielle partnere, så vores kunder kan få den optimale service og de bedste produkter inden for forsikring, realkredit og kreditkort.

Saxo Privatbanks samarbejdspartnere

Danske Investeringsforeninger som er udvalgt til SaxoInvestor:

C-Worldwide
BLS Capital
Maj Invest
Sparinvest
Danske Invest

Øvrige investeringsforeninger

Garanti Invest A/S
Gudme Raaschou Invest
Investeringsforeningen Wealth Invest
Jyske Invest
Lån & Spar A/S
Nordea Invest
Nykredit Invest 
SEB Invest
SKAGEN Fonden
Sydinvest
Value Invest

Banker

Sparekassen Kronjylland

Kreditforeninger

DLR Kredit A/S
Totalkredit A/S
Nykredit Realkredit A/S

Ejendomsmæglere

Nykredit Mægler A/S – Nybolig og Estate

Øvrige Selskaber

AP Pension
LP MasterCard for Lokale Pengeinstitutter
Nets A/S (PBS International A/S)
Nærpension
Skandia
Topdanmark
VISA International Kreditkort

Provision

Provisionerne kan opdeles i tre typer af provisioner

Formidlings- og tegningsprovision

Provisionen er en éngangsprovision, der modtages på baggrund af bankens kunders samlede positive forskydninger i beholdningen i bestemte værdipapirer og afregnes kvartalsvis. Provisionsudbetalingen er uafhængig af kundens handelspris på investeringsbeviset, hvorfor banken altid har en interesse i at handle bedst muligt for kunden - f.eks. at købe beviser til kunden på indløsningsprisen. Ordningen lever dermed op til kravene omkring MiFID2's regler om best-execution vedr. bedste handelspris for kunden.

Banken modtager ikke nødvendigvis provision, da der kan forekomme situationer, hvor den enkelte kunde eller flere kunder køber et bestemt papir i et kvartal, men modsvares af at andre af bankens kunder har solgt tilbage i samme periode.

Rådgivnings- og beholdningsprovision

Provisionen modtages løbende på baggrund af bankens kunders samlede beholdninger af de i aftalen berørte værdipapirer. Der modtages ikke nogle former for provisioner fra de investeringsforeninger, som indgår i SaxoInvestor.

Garantiprovision

I forbindelse med formidling af realkreditlån modtager banken tegnings-og garantiprovision fra kreditforeninger.

TegningsprovisionBeholdningsprovision
BankInvest0,00%0,10% - 1,15%
C Worldwide0,00% - 0,75%0,00% - 0,50%
Gudme Raaschou Invest0,00%0,50% - 0,75%
Danske Invest0,00%0,50% - 0,68%
Jyske Invest0,00%0,10% - 0,80%
Lån & Spar A/S0,00% 0,20% - 0,75%
Maj Invest0,00% - 0,75%0,00% - 0,75%
Nykredit Invest0,00% - 1,00%0,30% - 0,45%
SEB Institutionel Wealth Invest0,00% 0,00% - 0,75%
SEB Invest0,00%0,25% - 0,60%
SKAGEN Fonden0,50% - 1,00%0,50% - 1,00%
Sparinvest0,00% - 1,50%0,00% - 0,75%
Sydinvest0,00%0,05% - 0,75%
Value Invest0,00%0,75%
 

1) ÅOP beregnet på baggrund af provision i procent af udstedelseskurs i forhold til løbetid.