• Samarbejdspartnere

Saxo Privatbank har indgået aftaler med en række førende finansielle partnere, så vores kunder kan få den optimale service og de bedste produkter inden for forsikring, realkredit og kreditkort.

Saxo Privatbanks samarbejdspartnere

Investeringsforeninger som er udvalgt til vores investeringsmatrix:

Carnegie WorldWide
Maj Invest
Nordea Invest
Sparinvest (danske obligationer)
Danske Invest

Øvrige investeringsforeninger

Formuepleje
Garanti Invest A/S
Investeringsforeningen Wealth Invest
Jyske Invest
Lån & Spar A/S, Afd. Gudme Raaschou
Nykredit Invest
Nordic Invest
Privatsikring A/S
SEB Invest
SKAGEN Fonden
Sydinvest
Value Invest

Banker

Alm. Brand Bank
Sparekassen Kronjylland

Kreditforeninger

DLR Kredit A/S
Totalkredit A/S
Nykredit Realkredit A/S

Ejendomsmæglere

Nykredit Mægler A/S – Nybolig og Estate

Øvrige Selskaber

AP Pension
LP MasterCard for Lokale Pengeinstitutter
Nets A/S (PBS International A/S)
Nærpension
Skandia
Topdanmark
VISA International Kreditkort

Provision

Provisionerne kan opdeles i tre typer af provisioner

Formidlings- og tegningsprovision

Provisionen er en éngangsprovision, der modtages på baggrund af bankens kunders samlede positive forskydninger i beholdningen i bestemte værdipapirer og afregnes kvartalsvis. Provisionsudbetalingen er uafhængig af kundens handelspris på investeringsbeviset, hvorfor banken altid har en interesse i at handle bedst muligt for kunden - f.eks. at købe beviser til kunden på indløsningsprisen. Ordningen lever dermed op til kravene omkring MiFIDs regler om best-execution vedr. bedste handelspris for kunden.

Banken modtager ikke nødvendigvis provision, da der kan forekomme situationer, hvor den enkelte kunde eller flere kunder køber et bestemt papir i et kvartal, men modsvares af at andre af bankens kunder har solgt tilbage i samme periode.

Rådgivnings- og beholdningsprovision

Provisionen modtages løbende på baggrund af bankens kunders samlede beholdninger af de i aftalen berørte værdipapirer.

Performanceafhængig provision

For få udvalgte værdipapirer modtager banken en provision, som er performanceafhængig, det vil sige at banken modtager en provision, der afhænger af investeringsproduktets afkast.

Garantiprovision

I forbindelse med formidling af realkreditlån modtager banken tegnings-og garantiprovision fra kreditforeninger.

FormidlingsprovisionRådgivningsprovision
Alm. Brand1,00%0,10% - 0,75%
BankInvest0,50% - 1,25%0,30% - 1,15%
Carnegie0,75%0,50% - 0,75%
Formuepleje1,15% - 1,50%0,70% - 1,00%
Danske Invest0,00% - 0,80%0,20% - 0,80%
Jyske Invest0,00%0,10% - 0,75%
Lån & Spar A/S, Afd. Gudme Raaschou0,00% - 1,00%0,00% - 1,00%
Maj Invest0,75%0,00% - 0,75%
Nordic Invest0,50% - 1,25%0,40% - 0,75%
Nykredit Invest0,00% - 1,00%0,00% - 0,75%
SEB Institutionel Wealth Invest0,00% - 1,00%0,00% - 0,75%
SEB Invest0,00% - 1,00%0,10% - 0,75%
SKAGEN Fonden0,50% - 1,00%0,50% - 1,00%
Sparinvest0,00% - 1,25%0,10% - 0,75%
Sydinvest0,00%0,25% - 0,90%
Value Invest1,25%0,75%
 

1) ÅOP beregnet på baggrund af provision i procent af udstedelseskurs i forhold til løbetid.