• Selskabsledelse og måltal

Banken er omfattet af koncernens måltal og ”politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen” og har således undladt at udarbejde egen politik og måltal.

God selskabsledelse og redegørelsen for samfundsansvar

Som en del af Saxo Bank koncernen udarbejdes der ikke en selvstændig redegørelse for god selskabsledelse eller for virksomhedens samfundsansvar