Klager til Saxo Privatbank

Hvis du som kunde eller mulig kunde hos Saxo Privatbank har drøftet et spørgsmål eller emne med Saxo Privatbank - f.eks. din rådgiver eller en anden medarbejder i Saxo Privatbank  - uden at få et tilfredsstillende svar, har du mulighed for at klage.

Hvis du ønsker at indgive en klage, skal dette ske til Alm. Brand Bank, der har overtaget hovedaktiviteterne i Saxo Privatbank, du bedes kontakte os skriftligt på følgende adresse: 

Alm. Brand Bank A/S

Advokat Jacob Grubbe
Midtermolen 7
2100 København Ø
Tlf.: 35 47 45 85

Eller send en e-mail til abjagu@almbrand.dk

Hvis du ikke er tilfreds med det svar, som vores juridiske afdeling giver dig, kan du klage direkte til Pengeinstitutankenævnet.

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal til at indgive en klage over en ydelse, som er købt online. Ved indgivelse af en klage skal Alm. Brand Banks e-mail adresse abjagu@almbrand.dk angives.