• Markedskommentarer og analyser
  af udviklingen på de finansielle markeder

  Af Teis Knuthsen,
  Investeringsdirektør Saxo Privatbank

Markedsindsigt

 •  2. september 2016

  Global økonomi udvikler sig bedre disse måneder

  I en verden med lav nominel vækst og lave renter står aktier næsten alene i at kunne tilbyde attraktive afkast.

 •  30. august 2016

  Fra alfa til beta

  For private investorer er markedsafkast det vigtigste. Du kan tilføre en passiv strategi aktive kilder til et merafkast. Uden løft i omkostninger.

 •  4. juli 2016

  Investeringskommentar, juli 2016

  Stadigt stigende global integration er på retur. Således er brexit blot endnu en indikation på at mange ting har ændret sig i årene efter finanskrisen.

 •  28. juni 2016

  Mød TINA - din nye investeringsrådgiver

  Udfaldet af den engelske afstemning i sidste uge satte en tyk, fed streg under hvor vanskeligt et investeringsår 2016 har været indtil videre.

 •  27. juni 2016

  En sejr for det post-sandfærdige samfund

  ​Det politiske vakuum er nu fuldstændigt. Hvordan skal markederne prisfastsætte dette?

 •  24. juni 2016

  3 finansielle bølger efter Brexit

  Disse tre chokbøgler ruller frem efter brexit-afstemning.

 •  14. juni 2016

  SaxoInvestor: Brexit – wake me up before you go

  Torsdag den 23. juni skal briterne stemme om medlemskab af EU. Valget står mellem REMAIN og LEAVE. Vælger man at blive, sker der på overfladen ingenting.

 •  9. juni 2016

  Smart Beta

  Investér i Smart Beta og få kontrol over dit markedsafkast. Forvalt din pension og dine investeringer i en portefølje af effektive og prisbillige ETF’er.

 •  1. juni 2016

  Investeringskommentar, juni 2016

  Fællesnævneren er en stigende forventning til en stramning i den amerikanske pengepolitik, drevet af en vending til det bedre for de økonomiske udsigter.

 •  3. maj 2016

  SaxoInvestor, omlægning i porteføljer Q2 2016

  Fælles for porteføljerne er, at investment grade kreditobligationer udgår, der allokeres mod emerging markets obligationer og eksponeres mod guld.