• Markedskommentarer og analyser
    af udviklingen på de finansielle markeder

    Af Teis Knuthsen,
    Investeringsdirektør Saxo Privatbank

Markedsindsigt