Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
7. marts 2016

Disrupt din forening, investor!

En kommentar til Børsen om investeringsforeninger.

​Mange brancher er under et betydeligt pres for at reducere omkostningerne til gavn for forbrugerne disse år. Kendetegnet for denne "disruption" er, at du som forbruger har været villig til at ændre dine forbrugsmønstre, hvad enten der er tale om at streame musik og film, bestille en Uber eller booke fly og hoteller på nettet. Den teknologiske udvikling har gjort bevægelsen mulig, men den var ikke blevet til noget uden et forandringsvilligt publikum.

Visse brancher er gået fri. Disse er ofte kendetegnet ved et statsgaranteret monopol (til f.eks. at opkræve licens), eller er serviceerhverv med et betydeligt manuelt input (f.eks. græsslåning). Investeringsforeninger er også gået fri.

Det hænger bl.a. sammen med en særlig model i Danmark, hvor investeringsforeninger i hovedsagen distribueres af bankerne (som ejer de største af dem), og hvor betaling for distribution og rådgivning er inkluderet i prisen.

I modsætning til andre liberale erhverv betales der for rådgivning under hele ejerskabet, uafhængigt af om rådgivning tilbydes eller modtages. Selv hvis man forvilder sig ind på en gør-det-selv-platform, kan man typisk ikke fravælge betaling for rådgivning. Erhvervsministeriets forslag til en alternativ honorarmodel ændrer ikke videre ved dette billede.

Vend det hele på hovedet

Med til historien hører, at vi har rejst en skattemur til udlandet, fordi vi beskatter afkastet af udenlandske investeringsfonde væsentligt højere end afkast fra danske fonde. Der er huller i muren, men muren er der, når vi taler om investering for frie midler. På trods af ønsker om det modsatte, har Skat endnu ikke vist tegn på vilje til at ændre på forholdene.

På europæisk plan kan kommende lovgivning ventes at gøre op med tvungen betaling for rådgivning. Den er dog udskudt til 2018 og vil sandsynligvis først og fremmest påvirke prissætningen af såkaldte plejeprodukter frem for at afskaffe tvungne rådgivningsomkostninger - stik modsat ånden i reguleringen.

Måske skulle man vende det hele på hovedet. Det er vist igen og igen, at aktive fonde over en bred kam underpræsterer, og at du som investor betaler for meget for rådgivning og nyder for få stordriftsfordele. Men når du ikke ændrer din adfærd, så er det måske, fordi du er tilfreds?

Hvis ikke, så overvej en ændring. Der er ingen skattemur på din pensionsopsparing, og du betaler ikke for rådgivning og distribution i en ETF (passiv indeksfond).

Underpræsterer en fond i mere end tre år, så overvej at droppe den, selvom din bank måske anbefaler det modsatte. Vær beredt på at betale for rådgivning, hvor du modtager den, og vær beredt på at skulle overtage en del af arbejdet, ligesom du har måttet gøre i de andre brancher, du har "disrupted". Grib dagen, som man siger, og skab forandring gennem din adfærd.

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.