Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
4. juli 2016

Investeringskommentar, juli 2016

Stadigt stigende global integration er på retur. Således er brexit blot endnu en indikation på at mange ting har ændret sig i årene efter finanskrisen.
​​​​​​​Nogle vil opfatte udfaldet af den engelske afstemning om landets EU-medlemskab som en sejr for den regionale populisme, og som selve antitesen på Berlin-murens fald i 1989. 

Andre ser afstemningen den 23. juni som et vigtigt skridt mod et mere liberalt og decentralt Europa, og som en uundgåelig protest mod et politisk lederskab, der har fejlet eklatant. 

Uanset hvordan man tilgår det, bør det være åbenlyst at støtten til stadigt stigende global integration er på retur. Således er brexit blot endnu en indikation på at mange ting har ændret sig i årene efter finanskrisen. Global samhandel er aftagende, en trend der får næring af såvel politiske som teknologiske ændringer, globale ambitioner bliver mere lokale, og militære spændinger er stigende. 

Det er naivt ikke at have blik for de store forandringer, og som minimum bør man føje til sin erindring hvor elendigt et aktie-årti 70’erne var. Samtidigt bør man dog også holde sig for øje, at global økonomi er i bedre stand end sit rygte. Tag bare USA. Arbejdsløsheden er under 5%, industriproduktion renset for energi er på det højeste niveau nogensinde, og det samme gælder både detailsalg og bilproduktion. Boligpriserne er under 10% fra boble-toppen i 2006, og bankernes udlån stiger med 8% om året. Hvis det er en krise tør jeg ikke tænke på hvordan et boom ser ud. 

Hvor meget du end frygter den aktuelle markedsuro, så tror jeg man skal fastholde en investeringsstrategi, der inkluderer risikobehæftede aktiver. Dette betyder først og fremmest aktier, hvor man med fordel fortsat kan overvægte den defensive del af markedet, inklusiv selskaber med højt udbytte. Men det betyder også, at man bør overveje kreditobligationer udenfor Europa, hvor f.eks. renten er væsentligt højere i USA efter sidste års energidrevne rentestigning, samt statsobligationer fra emerging markets. Endelig kan man se på guld – enten direkte eller gennem guldselskaber – som et reelt alternativ til penge i en verden med negative renter.

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.