Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
4. september 2017

Investeringskommentar, september 2017

Ifølge OECD, de vestlige landes økonomiske tænketank, er samtlige 45 medlemslande nu i økonomisk fremgang. Det var senest tilfældet i 2007, og det er blot fjerde gang i et halvt århundrede, at vi oplever et synkront økonomisk opsving.
​Første synkrone opsving i 10 år
Ifølge OECD, de vestlige landes økonomiske tænketank, er samtlige 45 medlemslande nu i økonomisk fremgang. Det var senest tilfældet i 2007, og det er blot fjerde gang i et halvt århundrede, at vi oplever et synkront økonomisk opsving. IMF, den internationale valutafond, melder om tilsvarende optimisme, og har netop opjusteret sin globale vækstprognose til 3,5% i år og 3,8% næste år.

Dette helikopterperspektiv er blevet løbende bekræftet af økonomiske nøgletal henover sommeren. I både USA og Europa er industribarometre på rekordhøje niveauer. BNP-statistikkerne for andet kvartal har overasket positivt på begge sider af Atlanten, i Kina, og selv i Danmark, der ellers længe har præsteret under niveau. Arbejdsløsheden er faldet næsten alle steder, og ikke overraskende er forbrugertilliden høj.

Denne udvikling er bemærkelsesværdig ikke alene, fordi den i al fredsommelighed er gået i mod mange pessimisters dystre spådomme. Den er også bemærkelsesværdig fordi vækstopgangen finder sted på baggrund af en temmelig nedslående politisk baggrund. Og endelig er den bemærkelsesværdig, fordi synkrone konjunkturopsving trods alt er forholdsvist sjældne.

Mikromakro
Ikke overraskende er den positive udvikling på makroniveau omsat til en tilsvarende fremgang på mikroniveau, idet virksomhederne indtjening er steget kraftigt. Aktuelt stiger indtjeningsforventningerne til udviklede markeder (MSCI World) nu med 13% å/å, og til emerging markets (MSCI EM) med 19%. Danske aktier følger fint med, med en indtjeningsfremgang på 15% å/å.

Bliver det ved?
Skal man fastholde et positivt syn på global økonomi herfra, skal man holde fast i to faktorer. For det første at virksomhedernes investeringslyst endnu har været forholdsvis moderat, og dermed kan blive en mere afgørende økonomisk drivkraft. For det andet, at inflationen ikke bare er lav, men også ser ud til at ville aftage igen. Det sidste er afgørende i forhold til at fastholde en lempelig pengepolitik.

Indtil inflationen rejser sig mere tydeligt fra aktuelle lave niveauer, er det svært at forvente nogen videre stramning af global pengepolitik. For Federal Reserve betyder det at mens man nok i september vil meddele hvordan QE-programmerne skal rulles tilbage, så vil dette ske langsomt, ligesom kommende rentestigninger vil være moderate. For ECB er det svært at se et rationale for en stramning, ikke mindst i lyset af en kraftigt stigende euro i år. Dog bør man forvente, at ECB i løbet af næste år vil købe færre obligationer under sit QE-program.

Dette betyder dels, at centralbankerne ikke aktuelt kan forventes at sætte opsvinget over styr, dels at det endnu synes for tidligt at bekymre sig om nogen videre rentestigning.

Så langt, så godt.
Hvor den økonomiske udvikling forløber positivt, så kan man ikke sige det samme om den politiske side af mønten. Det så absolut mest presserende emne er Nordkorea.

Om Nordkorea-konflikten kan man i al enkelhed mene, at der er en rationel

løsning og en irrationel løsning. Den rationelle løsning (at acceptere Nordkorea som en atommagt) vil være af interesse for finansmarkederne alene af den grund, at en risikopræmie vil kunne aftage. Den irrationelle (krig) kan eskalere hurtigere end præsident Trump kan tweete.

Amerikansk indenrigspolitik er ligeledes en risikofaktor, og en der vil eskalere såfremt finansminister Mnuchin og økonomisk rådgiver Cohn skulle vælge at forlade regeringen. Kongressen vender tilbage 5. september, og højt på agendaen står en løsning på det såkaldte gældsloft, der skal forlænges for at videreføre offentlige udgifter. Nødhjælp til berørte af orkanen Harvey skal denne gang medtages. Medio oktober synes at være en hård deadline for at vedtage en såkaldt continuing resolution, der holder det amerikanske budget i gang. Et sammenbrud vil også her være en irrationel løsning, og selvom vi ofte er taget til kanten, findes der en rationel løsning.

Inden da skal Tyskland stemme til parlamentsvalget den 24. september. Meget tyder at Angela Merkel vinder endnu en runde efter 12 år ved magten, heraf de seneste otte år som leder af en koalition mellem CDU/CSU og SPD. Mere interessant bliver det at følge, om Angela Merkel også fremover vil lede Tyskland sammen med SPD, eller om koalitionspartneren bliver det mindre, liberale FDP, hvilket bl.a. vil kunne føre til en ændret kurs ift. EU. Både Merkel og SPD formand Schulz er enige om, at Tyrkiet ikke længere er kandidat til EU-medlemskab. Hvor dette måske ikke er videre overraskende i lyset at det stadigt dårligere forhold mellem de to lande, så kan en eskalering til EU-niveau bringe forholdet til Tyrkiet i centrum igen. I Tysklands nabo, Frankrig, er nyvalgte præsident Macron meget hurtigt blevet så upopulær som hans kollega Trump, og også fransk politik må ventes at være i vælten i de kommende måneder.

Endelig er det værd at holde øje med Kina, idet vi nærmer os den kommende Folkekongres. Tidspunktet for denne ligger endnu ikke fast, men oktober er et godt bud.

Investeringskonklusioner
September er ofte en urolig måned, og sæsonmønstret bør forberede en på faldende kurser. I år vil et negativt mønster kunne finde næring ikke mindst i politiske begivenheder.

Det er dog svært at bevare pessimismen, når vi samtidigt er vidne til en re-acceleration i den globale industricyklus, et synkront opsving, der tydeligvis overstiger manges forventninger, samt en ganske moderat inflationsudvikling. Jeg fastholder således en konstruktiv vurdering af såvel global økonomi samt af indtjeningsudviklingen for de kommende måneder, hvilket kan omsættes til en generel anbefaling om fortsat at overvægte aktier i forhold til obligationer.

Man skal dog samtidigt orientere sig mod en begyndende vending i den globale likviditetscyklus, ligesom man bør bemærke sig tegn på finansielle excesser, der kan ligne optakten til finanskrisen for et årti siden.
Vælger vores ledere at kaste med bomber, snarere end med terninger, så ophører den rationelle verden, i det mindste for en stund, og ens bestræbelser bør gå i retning af at bevare ens kapital, snarere end at søge et afkast på den.

fig-1.png
fig-2.png

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.