Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
13. februar 2017

Vækst og indtjening driver globale markeder til nye rekorder

I fredags satte alle fire toneangivende amerikanske aktieindeks nye rekorder, og S&P500, Dow Jones, det teknologitunge Nasdaq, samt small cap indekset Russel 2000, brød alle igennem tidligere toppe. År-til-dato er de fire indeks steget med henholdsvis 3,7%, 2,8%, 6,6% og 2,4%. Det seneste år ligger stigningerne på hhv. 26,9%, 30,2%, 33,9% og 45,0%.

Denne kommentar bringes som Morgenkommentaren på finans.dk tirsdag den 14. februar.

​I fredags satte alle fire toneangivende amerikanske aktieindeks nye rekorder, og S&P500, Dow Jones, det teknologitunge Nasdaq, samt small cap indekset Russel 2000, brød alle igennem tidligere toppe. År-til-dato er de fire indeks steget med henholdsvis 3,7%, 2,8%, 6,6% og 2,4%. Det seneste år ligger stigningerne på hhv. 26,9%, 30,2%, 33,9% og 45,0%.

Også globale aktier brød igennem til et nyt rekordniveau i fredags, da MSCI Word indekset omsider passerede den tidligere top fra maj 2015. Målt i danske kroner er MSCI Word steget med 2,9% i år, og 32,0% det seneste år. Endelig er også danske aktier igen på rekordniveauer, og C20CAP er steget med 4,8% i år og 20,8% det seneste år. Til sammenligning har lange danske obligationer tabt 0,2% i år, og er blot steget med 2,0% det seneste år.

En ikke ubetydelig del af de her omtalte stigninger har fundet sted efter det amerikanske præsidentvalg i november sidste år, hvilket har fået mange kommentatorer til at tale om et Trump rally. Dette er dog en forsimpling. Det er rigtigt, at præsident Trump har lovet en ikke ubetydelig lempelse af den amerikanske finanspolitik, ligesom hans America First fokus vil kunne være understøttende for de mindre selskaber, der først og fremmest er rettet mod det amerikanske hjemmemarked. Men hans økonomiske politik er indtil videre ikke særlig præcist beskrevet, ej heller implementeret, og den tidlige embedsperiode er først og fremmest præget af kontroverser med omverdenen. At dette skulle være et "Trump rally" harmonerer således ganske dårligt med, at også emerging markets aktier har klaret sig godt i år, og efter en stigning på mere end 7% målt i danske kroner ligger noget foran andre markeder.

De to primære drivkræfter bag de positive markeder er først og fremmest en langt mere positiv udvikling i den globale økonomi end mange havde forventet, samt fremgang for virksomhedernes indtjening. Det bør nu stå rimelig klart, at nedgangen i global økonomisk aktivitet i 2015 og i dele af 2016 mest af alt var en lagerkorrektion provokeret af kraftigt faldende energipriser. Dette stød ligger nu bag os. Samtidigt melder virksomhederne igen om stigende indtjening, og i den aktuelle regnskabssæson har mere end 70% af amerikanske og japanske selskaber klaret sig bedre end forventet. For europæiske selskaber er tallet noget lavere, på lidt over 50%, hvilket også er med til at forklare hvorfor europæiske markeder er blandt de svageste af de globale markeder.

Vi nærmer os snart en forventelig top i accelerationen i den økonomiske vækst, men endnu tyder ikke meget på at en vækstnedgang er nært foranstående. Derfor bør man generelt vente yderligere stigninger i de globale markeder, båret frem af især cykliske sektorer som industri, IT og finans. Sundhedssektoren, der var alles kæledægge til og med 2015, kan nok ikke komme på podiet igen foreløbigt.

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.