• Opnå store besparelser på
    valutaafdækning


    Valutahandel er nu lige så nemt
    som at betale en regning i netbank!

Produkter og services

Du kan på SaxoTreasurer handle valuta spot- og terminsforretninger i kombinationer af følgende valutaer; DKK, SEK, NOK, GBP, USD, EUR, CAD, CHF, HUF, JPY, AUD & PLN. Der tilbydes handel i 60 valutakryds.

Ved alle handler på SaxoTreasurer forpligter parterne sig til at henholdsvis levere og modtage de solgte og købte beløb i de to handlede valutaer til den aftalte kurs og på den aftalte valørdag, hvilket udveksles over angivne konti (standard settlement instructions).

Kontakt os

Tag kontakt til os i dag og få en beregning på hvor meget din virksomhed kan spare.

Tlf: 39 77 60 23

E-mail:saxotreasurer@saxobank.com

ÅBN KONTO

Valuta Spot

En spothandel er en bindende aftale om afvikling mellem to parter om køb eller salg af en valuta mod en anden valuta med valør (dvs. betaling og levering) om to bankdage. Når en kunde handler på valutamarkederne, handler de altid en kombination af to valutaer (et valutakryds), hvor den ene valuta købes (lang) og den anden sælges (kort). Kursen på en valuta spothandel er dannet af udbud og efterspørgsel, og så længe der handles med normal valør (to internationale bankdage), er der ingen beregninger, men en spot pris på den ene valuta mod den anden.

Valuta terminskontrakter

En terminshandel er en bindende aftale mellem to parter om køb eller salg af en valuta mod en anden valuta med valør (dvs. betaling og levering) på en fremtidig dato. Som for valuta spot handles der altid en kombination af to valutaer (et valutakryds), hvor den ene valuta købes (lang) og den anden sælges (kort). Valutaterminskontrakter giver mulighed for at afdækkes fremtidig valutaeksponering. Ved at købe eller sælge en valuta på en fremtidig dato til en fast kurs her og nu via en terminskontrakt, kan man undgå eksponering over for udsving i valutakursen og derved eliminere usikkerheden ved en fremtidig betaling/transaktion. Terminskontrakter anvendes typisk til valutahandel med afregningstidspunkter, der ligger ud over det faste afregningstidspunkt på to dage for spothandler til afdækning af kursrisiko, som virksomheder oplever i forbindelse med transaktioner i fremmed valuta.

Valuta, rente- og afviklingsrisiko

På både valuta spot- og terminsforretninger kan kursen på den ene valuta mod den anden bevæge sig op eller ned og derved påvirke prisen. Valutaterminshandler er tillige en handel på rentespænd. Når en virksomhed f.eks. handler USD/CHF via en terminskontrakt, dvs. til levering på en fremtidig dato, har hhv. USD-renten og CHF-renten også en betydning for prissætningen af kontrakten, idet disse to renter sammen med USD/CHF-spotkursen er med til at bestemme den aktuelle pris på den fremtidige udveksling af valutaer. I forbindelse med fastsættelse af den aktuelle markedsværdi (mark-to-market) af valutaterminshandlen, indgår derfor både ændringen i hver af de to valutaer samt de respektive renteændringer.

Der kan være tale om store kursudsving mellem valutaer. Udsving måles typisk som såkaldt volatilitet og udtrykkes som procentvise udsving både i stigende og faldende retning. I gængse og under normale markedets forhold vil denne volatilitet for de mest kendte valutakryds typisk ligge op til 15% pr. dag, hvilket i teorien betyder at prisen på en valutaafdækning kan rykke sig op til 15% inden for dagen (før der er taget højde for ændringer i rentespændet - for terminsforretninger). Det skal bemærkes, at disse udsving kan blive større, og derved kan prisen på valutaafdækningen svinge mere, i anormale situationer og i mindre likvide valutakryds samt som følge af ændringer i rentespændet for terminsforretninger.

Ud over markedsrisikoen er der en afviklingsrisiko på den modpart der handles med. Hvis man køber en valuta, for at modtage denne på en given konto, og samtidigt sælger en valuta for at levere denne til modpartens, men moparten ikke opfylder sin betaling, er der en såkaldt leveringsrisiko