• Dine fordele


    ◦ Nem og hurtig handel og veksling
    ◦ Direkte overførsel til konti i andre banker
    ◦ Fuld gennemsigtighed i priserne
    ◦ Fuld kontrol over afdækningen af dine valutarisici

Vilkår - valuta

Bemærk at beskrivelse og præsentation af produkter, vilkår, dokumentation m.m. på denne hjemmeside blot er vejledende, er ikke fyldestgørende og præsenteres med forbehold for mangler og fejl.

De til enhver tid gældende vilkår og dokumentation er dem der er indgået i forbindelse med kundeoprettelsen.

Kontakt os

Tag kontakt til os i dag og få en beregning på hvor meget din virksomhed kan spare.

Tlf: 39 77 60 23

E-mail:saxotreasurer@saxobank.com

Priser

Saxo Bank indhenter, ved hjælp af vores unikke teknologi, bud-og udbudspriser på valuta fra 15 af verdens største banker flere gange i sekundet. Priserne sorteres og de bedste tilbydes til vores kunder i realtid. Disse banker står for ca. 90% af verdens valutaflow, og vi kan derfor tilbyde vores kunder markedets bedste priser baseret på dette omfangsrige valutaflow.

Herudover tillader Saxo Banks teknologi i vid udstrækning netting af valutaflow mellem forskellige og modsatrettede handler, i realtid. Da Saxo Bank på dette flow ikke har behov for at købe valuta fra tredjepart (for at tilbyde det til vores kunder) opnås der en betydelig omkostningsbesparelse. Denne besparelse kommer naturligvis vores kunder til gode og reflekteres i de priser (og dermed spreads) vi kan tilbyde.

Med et gennemsnitlig daglig valutavolumen på mere end DKK 120 milliarder fra kunder i mere end 150 lande samt vores prisvindende teknologi er det muligt for os at stille priser der er yderst konkurrencedygtige, til gavn for vores kunder der kan opnå store besparelser på deres kommercielle valutahandel.

Der er fuld gennemsigtighed af vores priser på SaxoTreasurer, der viser både vores bud- og udbudspriser (og dermed vores spreads) i realtid.

Rente & gebyrer

Saxo Bank tager ingen gebyrer for handler, eller i forbindelse med afvikling af handler, på SaxoTreasurer.

De gældende rentesatser for balancer på kundekonti kan ses på vores Rente- og Gebyrbilag nedenfor.

Se SaxoTreasurer rente- og gebyrbilag her

Betalingsinstruktioner

Nedenfor er en liste over vores standard settlement instructions (betalingsinstruktioner) og cut-off times (betalingstidspunkter) der er gældende for afvikling af valutahandler på SaxoTreasurer.

Se SaxoTreasurer standard settlement instructions

Nedenfor finder du vejledning til oprettelse, ændring og sletning af betalingsinstruktioner samt vejledning til hvordan du knytter en betalingsinstruktion til en valutahandel.

Oprettelse, ændring og sletning af betalingsinstruktioner

Tilknytning af handler til SSI

Risiko, sikkerhed og fortrolighed

Der kan i visse tilfælde være behov for at stille sikkerhed i form af pant og/eller kaution for at understøtte en kreditgodkendelse til tildeling / forhøjelse af handelslines. Acceptable former for pant vil typisk være kontantbeholdninger samt visse obligationer.

Produktrisiko

Danske finansielle virksomheder skal ifølge bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter opdele investeringsprodukter der sælges til detailkunder, i kategorien 'grøn', 'gul' eller 'rød'. Inddelingen sker ud fra en kategorisering, som Finanstilsynet har udarbejdet, som tager udgangspunkt i kundens risiko for at tabe det investerede beløb. Finanstilsynet har klassificeret både valuta spot og terminer (forwards) 'rød', altså som et "Investeringsprodukt, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue".

Du kan læse mere om risikoen ved valuta spot and terminsforretninger i Produkter & Services samt i formularen til kundeoprettelse.

Fortrolighed & persondatapolitik

Saxo Bank-koncernens ansatte, bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere og/eller repræsentanter er ifølge loven forpligtet til at behandle dine data fortroligt og må ikke videregive eller anvende disse uden behørig juridisk grund. Alle dine data er omfattet af denne fortrolighed og vil kun blive videregivet til tredjemænd som f.eks. administrative eller retslige myndigheder, såfremt gældende lovgivning tvinger Saxo Bank-koncernen hertil, eller hvis du skriftligt har givet samtykke hertil. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes eller ændres.

Saxo Bank-koncernen har ret til at videregive følgende oplysninger, uden at det påvirker ovenstående:

  • Generelle kundeoplysninger, som f.eks. navn, adresse og CPR-nr., til virksomheder, der udfører administrative opgaver for Saxo Bank.
  • Generelle kundeoplysninger om virksomhedskunder til finansielle institutioner, der er underlagt tavshedspligt, til brug for marketingmæssige og rådgivningsmæssige ydelser.

Du kan læse mere om fortrolighedskravene og vores persondata politik i vores almindelige forretningsbetingelser.

Autoriseret og reguleret bank

Saxo Bank er en autoriseret og reguleret Dansk bank. Det betyder at kunderne ved at de handler med en pålidelig og etableret bank i et offentligt reguleret miljø. Saxo Bank opererer under banklicens fra Finanstilsynet (licens nr. 1149). Yderligere oplysninger om Finanstilsynet og Saxo Banks licens kan findes på www.finanstilsynet.dk.

Danmark har som medlem af EU implementeret EUs . bank- og investeringsdirektiver i den danske lovgivning. Banken er dermed underlagt strenge rapporteringskrav i henhold til EU-direktiver og regler for kundehåndtering. Ligeledes lever Saxo Bank op til det gældende Market in Financial Instruments Directive (MIFID) direktiv der trådte I kraft 1. November 2007.

Jf. MIFIDkravet om klassificering af kunder er alle Kunder på SaxoTreasurer som udgangspunkt klassificeret som detailkunder. For yderligere information henvises der til vores Formular for Kundeoprettelse.