Oplysning om Saxo Privatbank som boligkreditformidler

Navn og adresse
Saxo Privatbank A/S
Philip Heymans Allé 15
2900 Hellerup

Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk

Saxo Privatbank har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 9695.

Samarbejde
Saxo Privatbank samarbejder med Totalkredit A/S.

Rådgivningstjenester
Saxo Privatbank yder ikke rådgivningstjenester, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af Saxo Privatbank.

Vederlag
Saxo Privatbank modtager 275 kr. til 3.275 kr. i provision – svarende til den del af lånesagsgebyret, der overstiger 725 kr. Saxo Privatbank aflønnes løbende for servicering af lånet og tabsafdækning.

Klageinstans
Hvis du ønsker at klage, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Er du herefter fortsat uenig i pengeinstituttets behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i pengeinstituttet.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, 1256 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal pengeinstituttets e-mail adresse klager@saxoprivatbank.dk angives.

Klager vedrørende pengeinstituttets overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over pengeinstituttets behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.

Download som pdf