Produktrisiko

Investeringsprodukter opdeles i kategorierne grøn, gul eller rød.

Aktier er kategoriseret som et gult eller rødt produkt afhængig af det individuelle produkt. Se mere information om klassificeringen af de individuelle instrumenter og risici i "Produktrisiko".

Corporate Actions, Saxo Privatbank 

Tegningsrettigheder

Kunder som har aktiebeholdninger kan modtage tegningsrettigheder, og kan vælge at sælge disse rettigheder eller tegne nye aktier. Hvis Saxo Privatbank ikke har modtaget et svar fra kunder inden deadline fastsat af Saxo Privatbank, vil banken om muligt sælge rettighederne på vegne af vores kunder, før de udløber.

Hvis rettighederne er ikke-omsættelige, vil de bortfalde og blive værdiløs. Provenuet fra salget vil blive distribueret til vores kunder. Grunden til at banken udfører denne handling, er at forhindre rettigheder for at være værdiløse, når de udløber.

*Australian Listed Events
For certain event types including but not limited to Non Renounceable Rights Distributions, Subscription Offers, Entitlement Offers, Rapid Offers, Retail Offers, Australian Listed Companies have the right to reduce entitlements to zero in certain circumstances and Saxo Privatbank will therefore only be booking entitlements to clients on the Payment Date.
 
Note that since March 2009 it is the policy of the ACSA (Australian Custodial Services Association) not to offer Share Purchase Plans Events (SPP) to underlying beneficial owner clients and thus Saxo Privatbank cannot participate in such events.

Kontant udbytte

Kontante reguleringer der bogføres afspejler markedsprisen bevægelse, men den faktiske værdi af betalingen vil blive afgjort på Betalingsdato.

Udbyttebetaling fra aktiepositioner vil blive krediteret til kunderne konto med  fratrukket standart skat. Saxo Privatbank kan i øjeblikket ikke understøtte eller tilbyde præferentielle beskatningssatser, der kan være på grund bopæl eller juridisk status.

Valgfri Udbytte

Som standard er udbytter kontant. Dog kan kunderne vælge at modtage aktier. Aktierne vil blive tildelt, når geninvesteringssatsen bekræftes for en bestemt betalingsdato.

Aktieudbytte

Yderligere aktieudbytte udbetales på Ex-dato med valør på betalingsdagen.

Bonus rettigheder

Yderligere aktier fordeles på Ex-date.

Aktiesplit / Omvendt aktiesplit

Nye aktiepositioner tildeles på Ex-date.

Tender Offers

Clients holding Stocks in their portfolio will have the possibility to tender.

Fusioner & fusioner med valg

For obligatoriske Fusioner er der forskellige resultater:

  1. Kontant (fordelt på Pay-Date)
  2. Aktier (fordelt på Ex-Date)
  3. Mix af kontanter & og aktier (fordelt på Ex-dato)

For fusioner med valg, har kunder mulighed for at vælge inden fristen.

Sletning af åbne ordrer som følge af ”Corporate Actions”.

Dagen før en Corporate Action begivenhed er planlagt til at træde i kraft (den Ex-dato), vil åbne ordrer slettes for visse typer af begivenheder.

Følgende oplysninger er reglerne for en sådan adfærd:
Event Type​ ​Never delete orders ​Always delete orders ​Rule defined below
Tender offers​ ​x
Stock splits​ x​
Reversed stock split​ x​
Bonus issues​ x​
Mandatory Mergers​ x​
Spin offs​ x​
Ticker changes​ x​
De-listings​ x​
Cash dividends​ ​x
Stock dividends​ x​
Optional dividends​ x​
Right issues​ x​
 

For udbytte og tegningsrettigheder, vil alle åbne ordrer for det givne instrument blive slettet, hvis ændringen i markedsprisen beregnes til at være over 20% på grund af en ”Corporate Action” begivenhed.

Nye Positioner i ikke-online handlede instrumenter

Nogle gange kan en Corporate Action involverer et instrument, der ikke er omsættelige online hos Saxo Privatbank.

Under disse omstændigheder er de proceduren som følger:
 
Positioner i nye instrumenter, der ikke handles på nettet, som følge af en ”Corporate Action”, bogføres til kunders konto. Instrumentet vil blive tilføjet kundens konto til rapportering.

Fraktioneret erstatning

En fraktioneret aktie er mindre end en fuld aktie, og kan opstå som resultat af en Corporate Action.

For følgende corporate actions, betaler Saxo Privatbank kontant kompensation for fraktioner:

  • Aktie splits
  • Omvendt aktiesplit
  • Ekstra udbytte af beholdningspositioner
  • Fusioner

Skatter og afgifter på Corporate actions

Skatter og afgifter kan også forekomme på andre corporate action end kontant udbytte, såsom gebyr på et aktie udbytte eller skat på en fusion.

Når sådanne skatter og afgifter forekommer vil Saxo Privatbank debitere kundens konto i overensstemmelse hermed.

Specielle Corporate Action Events

Særlige og sjældne Corporate Actions, der ikke falder ind under de beskrivelser ovenfor kan forekomme.

Saxo Privatbank vil håndtere sådanne Corporate Actions i den bedste interesse for kunden i det omfang, tiden og de operationelle procedurer vil tillade.

Updated 20140701