Markedsindsigt

Markedsindsigt (arkiv)


1. februar 2017

Investeringskommentar, februar 2017: Thukydids fælde

I de seneste måneder har jeg fremhævet tre fundamentale temaer, der kunne forventes at udøve indflydelse på de finansielle markeder i år.

Læs mere

23. januar 2017

Saxo Investor som alternativ til kontanter

Mange investorer har store kontantbeholdninger. Dette kan forekomme naturligt, og ses ofte som en reserve til at dække kommende udgifter eller investeringer, eller simpelthen for at mindske en finansiel usikkerhed

Læs mere

3. januar 2017

Performance i danske obligationsfonde

Denne analyse ser på performance i danske obligationsfonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance i 85 danske obligationsbaserede investeringsforeninger

Læs mere

2. januar 2017

Investeringskommentar, januar 2017

Globale aktier steg med 10,7% målt i danske kroner i 2016 (9% målt i lokal valuta), og siden lavpunktet i februar er globale aktier steget med hele 30%. På obligationssiden steg lange obligationer med omkring 4% sidste år, mens globale high yield obligationer og emerging markets

Læs mere

5. december 2016

Investeringskommentar, december 2016

Inflationen i euro-zonen steg i november til det højeste niveau i 31 måneder. Den faktiske inflation er endnu ganske beskeden (0,6% å/å), men retningen er ikke til at tage fejl af.

Læs mere

1. november 2016

Investeringkommentar, november 2016

Endelig steg amerikanske dollar med 2,5% overfor danske kroner, ligesom guldpriser brød igennem sommerens prisbånd og faldt med ca. 3%.

Læs mere

4. oktober 2016

Investeringskommentar, oktober 2016

Med en stigning på 4,6% blev tredje kvartal årets hidtil bedste for globale aktier.

Læs mere

3. oktober 2016

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Ud af 176 fonde har 72 (41%) slået deres benchmark over en periode på tre år, mens 104 (59%) har underperformet benchmark.

Læs mere

2. september 2016

Global økonomi udvikler sig bedre disse måneder

I en verden med lav nominel vækst og lave renter står aktier næsten alene i at kunne tilbyde attraktive afkast.

Læs mere

30. august 2016

Fra alfa til beta

For private investorer er markedsafkast det vigtigste. Du kan tilføre en passiv strategi aktive kilder til et merafkast. Uden løft i omkostninger.

Læs mere

4. juli 2016

Investeringskommentar, juli 2016

Stadigt stigende global integration er på retur. Således er brexit blot endnu en indikation på at mange ting har ændret sig i årene efter finanskrisen.

Læs mere

28. juni 2016

Mød TINA - din nye investeringsrådgiver

Udfaldet af den engelske afstemning i sidste uge satte en tyk, fed streg under hvor vanskeligt et investeringsår 2016 har været indtil videre.

Læs mere

27. juni 2016

En sejr for det post-sandfærdige samfund

​Det politiske vakuum er nu fuldstændigt. Hvordan skal markederne prisfastsætte dette?

Læs mere

24. juni 2016

3 finansielle bølger efter Brexit

​Disse tre chokbøgler ruller frem efter brexit-afstemning

Læs mere

14. juni 2016

SaxoInvestor: Brexit – wake me up before you go

​Torsdag den 23. juni skal briterne stemme om medlemskab af EU. Valget står mellem REMAIN og LEAVE. Vælger man at blive, sker der på overfladen ingenting.

Læs mere

9. juni 2016

Smart Beta

Investér i Smart Beta og få kontrol over dit markedsafkast. Forvalt din pension og dine investeringer i en portefølje af effektive og prisbillige ETF’er.

Læs mere

1. juni 2016

SaxoInvestor, omlægning i porteføljer Q2 2016

Fællesnævneren er en stigende forventning til en stramning i den amerikanske pengepolitik, drevet af en vending til det bedre for de økonomiske udsigter.

Læs mere

3. maj 2016

Investeringskommentar, juni 2016

Fælles for porteføljerne er, at investment grade kreditobligationer udgår, der allokeres mod emerging markets obligationer og eksponeres mod guld.

Læs mere

2. maj 2016

Investeringskommentar, maj 2016

Fokus er denne gang på de langsigtede effekter af forandringerne i vores pengesystem.

Læs mere

11. april 2016

Global nedtur fortsætter

CLI opdatering, april 2016. Der er nu ingen tvivl om, at vi gennemløber en traditionel lagercyklus, hvor industriaktiviteten er bremset betydeligt op

Læs mere

5. april 2016

Investeringskommentar, april 2016

Marts gav en tiltrængt pause til hårdt prøvede finansmarkeder. I min optik har især tre faktorer drevet risikobehæftede aktiver ned i værdi i år.

Læs mere

5. april 2016

SaxoInvestor: Porteføljeafkast, Q1 2016

Første kvartal bød på en hård start på investeringsåret 2016, og for flere aktiemarkeder gav starten på året anledning til historisk store kursfald.

Læs mere

8. marts 2016

CLI opdatering: Isen er tynd, nedgangen er tyk

Indikatoren peger mod fortsat tab af økonomisk momentum, og for femte måned i træk i den del af den økonomiske konjunkturcyklus, jeg kalder for en nedtur

Læs mere

7. marts 2016

Disrupt din forening, investor!

En kommentar til Børsen om investeringsforeninger.

Læs mere

1. marts 2016

Investeringskommentar, marts 2016

Min økonomiske konjunkturmodel peger mod yderligere tab af momentum for den globale økonomi, hvilket understreger at finansielle markeder er på usikker grund.

Læs mere

18. februar 2016

Fremtiden er solrig og fuld af fede byboere

“Overvej om ikke de primære vækstmotorer fra de seneste ti-15 år tilhører fortiden” Økonomisk kommentar i Børsen den 18. februar 2016.

Læs mere

8. februar 2016

CLI opdatering: Ingen markedshjælp fra makro

For femte måned i træk placerer den os i den del af den økonomiske konjunkturcyklus, jeg kalder for en nedtur, hvor væksten er negativ og aftagende.

Læs mere

1. februar 2016

Investeringskommentar,februar 2016

I de kommende måneder vil finansielle markeder bevæge sig i en af to retninger.

Læs mere

21. januar 2016

CLI opdatering: Fortsat nedtur, men tegn på en vending.

Bemærk, at det månedlige momentum er i fremgang, således forstået at det månedlige fald bliver mindre og mindre.

Læs mere

18. januar 2016

Det er ikke det du siger

Myter om markedsuro samt gode og dårlige forklaringer. I Teis Knuthsens optik er både olie og Kina utilstrækkelige forklaringer på januars markedsuro.

Læs mere

4. januar 2016

Investeringskommentar januar 2016

I det store billede: Vil vi opleve en global recession i 2016? Er aktier (for) dyre? Vil Federal Reserve hæve renten (for) meget?

Læs mere

3. januar 2016

SaxoInvestor, porteføljeafkast Q4 2015

2015 har været et vanskeligt investeringsår. SaxoInvestor har leveret positive afkast på 1-11% for porteføljer med investeringsforeninger og 3-9% med ETF’er.

Læs mere

22. december 2015

SaxoInvestor forvalterstatus 2015

Rimelige resultater i vanskeligt år, se detaljerede tabeller over afkast og merafkast.

Læs mere

14. december 2015

Generationernes kamp: Individualismens tid rinder ud

Perioden siden Anden Verdenskrig kan opdeles i fire 20-årige faser. Når krisen er forbi starter en ny optur. Men hvornår?

Læs mere

9. december 2015

CLI opdatering: Nedtur i global industri fortsætter

Igen er vi i den del af konjunkturen, jeg kalder for nedtur. Et gult flag i forhold til hvor høj en finansiel risiko, der er passende nu.

Læs mere

5. oktober 2015

SaxoInvestor versus danske pensionsafkast

Hvordan har dit pensionsselskab klaret sig? Pensionsekspert Jørgen Svendsen gennemgår udviklingen for danske pensionsafkast for perioden 2013-2015.

Læs mere